Uvjeti kupovine

 

UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE www.crystalnails.hr

 

OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.crystalnails.hr je trgovačko društvo ELIT-STIL d.o.o. Korištenjem usluga Oniline Shopa Crystalnails smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Online Shopa Crystalnails, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Online Shopa Crystalnails, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluga internet prodaje putem Online Shopa Crystsalnails je tvrtka ELIT-STIL d.o.o., Avenija Dubrava 169, 10040 Zagreb, OIB: 99276148099

Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju s Uvjetima prodaje, te da se iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. ELIT-STIL d.o.o. pridžava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. 

ELIT-STIL d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Online Shopa Crystalnails u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, ELIT-STIL d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Online Shopa Crystalnails u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Online Shopa Crystalnails odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Online Shopa Crystalnails od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a ELIT-STIL d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.crystalnails.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Online Shop Crystalnails (odnosno ELIT-STIL d.o.o.) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.crystalnails.hr. Online Shop Crystalnails zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*Slike proizvoda i boje na Online Shopu Crystalnails su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Online Shop Crystalnails će nastojati na web stranici www.crystalnails.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnosti i potpunost istih.

 

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu ELIT-STIL d.o.o. za klapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke ELIT-STIL d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u Online Shopu Crystalnails  i/ili prijavom na Newsletter, ostavljanjem kontakt telefona, korisnik daje suglasnost da ga Online Shop Crystalnails u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se s liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Online Shopa Crystalnails uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Online Shopu Crystalnails, putem društvenih medija, mailom ([email protected]) i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.crystalnails.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.crystalnails.hr  izražene su s uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti kupovine. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu ELIT-STIL d.o.o. na jedan od sljedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Online Shopa
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Online Shopa
 • odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na 01/292 96 43 ili 095/766 13 81 od ponedjeljka do petka od 8 do 18 sati (ostale upite slati na mail [email protected])

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, ELIT-STIL d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke ELIT-STIL d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ELIT-STIL d.o.o.  o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na ELIT-STIL d.o.o., Avenija Dubrava 169, 10040 Zagreb) ili elektroničkom poštom na: [email protected] ili [email protected], u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Online Shopa Crystalnails u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju ELIT-STIL d.o.o. odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ELIT-STIL d.o.o., odnosno Online Shop Crystalnails zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ELIT-STIL d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena u originalnoj ambalaži i nakon provjere da nije korištena.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu ELIT-STIL d.o.o., Avenija Dubrava 169, 10040 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je ELIT-STIL d.o.o., odnosno Online Shop Crystalnails, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki ELIT-STIL d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio ELIT-STIL d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA I USLUGA

 

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje pouzećem – roba se plaća po dostavi od strane kurirske službe. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom (moguće je plaćanje i karticama prema uvjetima od GLS-a).
Naknada iznosi 1,00 euro (7,54 kn).

b) Plaćanje karticama – primamo samo kartice MasterCard, Maestro ili Visa odnosno Visa Premium.

c) Plaćanjem putem ponude – nakon zaprimanja ponude potrebno je izvršiti uplatu iznosa s PDV-om (poželjno je poslati potvrdu uplate na mail [email protected]. Nakon što uplata sjedne, šaljemo paket kurirskom službom.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun ELIT-STIL d.o.o. ili odobrenjem autorizacije kartice Kupca. Novčani primitak na računu tvrtke ELIT-STIL d.o.o. vidljiv je najranije sljedeći radni dan, odnosno u roku 24-48 sati od trenutka plaćanja (ne računajući vikende, blagdane i praznike). Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju dostavnom službom. 

 

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda, te elektronički sustav Online Shopa Crystalnails. Trošak dostave iskazan je u košarici prilikom kupovine.

Dostava narudžbe u prosjeku traje od 2 do 4 radna dana, vikendom i praznicima kurirska služba ne radi.
Izuzetak je dostava na otoke i na područje Dubrovačko-neretvanske županije (provjerite detaljnije sa prodavačem). Narudžbe zaprimljene do 14 sati u prosjeku se šalju isti dan.
Ponuditelj će robu ili uslugu dostaviti u dogovorenom roku, osim u slučaju sajmova i akcija kada paketi mogu kasniti.
Ugovorni partner za dostavu pošiljaka je dostavna služba GLS.
Ako ste odsutni za vrijeme dostave, odnosno niste na predviđenoj adresi (poduzeće, ured, itd.), dostavljač će vam ostaviti obavijest s uputama za naknadno preuzimanje. U slučaju da kupac ne preuzme robu u roku nekoliko dana od dana slanja, o tome mora obavijestiti ponuditelja, u tom slučaju kupac je dužan platiti ponovnu poštarinu bez obzira na iznos narudžbe.

Trošak dostave za narudžbe do potrošenih 70,00 eura (527,42 kn) iznosi 5,00 eura (37,68kn), osim ako drugačije nije navedeno.
Izuzetak su otoci, teže dostupna mjesta i dijelovi Dubrovačko-neretvanske županije za koje je cijena poštarine 5,60 eura (42,19 kn).
Pregled poštanskih brojeva možete pronaći klikom na POSTA.

Trošak dostave za narudžbe od 70,00 eura (527,42 kn) na dalje je besplatna osim ako drugačije nije navedeno (izuzetak su otoci, teže dostupna mjesta i Dubrovačko-neretvanska županija).

Naknada za plaćanje pouzećem bez obzira na potrošeni iznos iznosi 1,00 euro (7,54 kn).

Ako je potrebno slanje Vaše narudžbe u više paketa moguće je zaračunavanje dodatne poštarine.

Prilikom dostave paket možete platiti gotovinom (ili karticom čije uvjete određuje GLS).

Ako tvrtka ELIT-STIL d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, prodajno osoblje kontaktirat će Kupca telefonom ili emailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.

Gdje sve dostavljamo naručenu robu?
Naručenu robu dostavljamo na područje Republike Hrvatske.

 

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ako kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugu veličinu ili drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Online Shopa Crystalnails na [email protected] ili [email protected] ili putem popunjenog Forumlara za reklamacije.

Rok za reklamaciju je 14 dana od dana zaprimanja narudžbe dok je za zaprimljenu oštećenu robu rok 2 radna dana od dana zaprimanja.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ako pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Online Shop Crystalnails, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ako Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu [email protected] ili popunjenjem formulara za reklamacije koji se nalazi niže ovog poglavlja.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac može vratiti artikl o svom trošku na adresu ELIT-STIL d.o.o., Avenija Dubrava 169, 10040 Zagreb, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ako se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem deklaracija i naljepnica, oštećenja prilikom pada, korištenje materijala i sličnih situacija koje su se dogodile nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Reklamacija s mogućnošću zamjene uređaja na struju vrši se isključivo unutar 3 radna dana od dana primitka i to samo i isključivo ako je greška ili kvar vezan za proizvođača. Nakon isteka 3 dana, ELIT-STIL d.o.o. osigurava ovlašteni servis. Za uređaje koji su pod garancijom ELIT-STIL d.o.o. osigurava zamjenski uređaj koji se kupac zaprimanjem istog obvezuje vratiti u ispravnom i čistom stanju. U protivnom, ELIT-STIL d.o.o. ima mogućnost naplate štete. Greške, kvarovi, oštećenja mehaničke prirode ne spadaju pod garanciju te se kupac obvezuje snositi puni trošak.

Reklamacija se priznaje isključivo uz predočenje originalnog računa i navedenog broja narudžbe.

Formular za reklamacije:


   

  PODNOŠENJE PRIGOVORA

  Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku (poštom) na adresu:
  ELIT-STIL d.o.o., Avenija Dubrava 169, 10 040 Zagreb ili na e-mail: [email protected]. Odgovor na vaš prigovor vratit ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo vas da u prigovoru navedete svoje podatke: ime i prezime, adresa za dostavu odgovora.

   

  ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

  Online Shop Crystalnails se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Online Shopa Crystalnails, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Online Shop Crystalnails može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Online Shopu Crystalnails. Online Shop Crystalnails (ELIT-STIL d.o.o.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ako navedeni nisu u domeni Online Shopa Crystalnails (ELIT-STIL d.o.o.). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Online Shop Crystalnails (ELIT-STIL d.o.o.) na e-mail adresu: [email protected].

  Online Shop Crystalnails će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Online Shopa Crystalnails. Online Shop Crystalnails prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Online Shopa Crystalnails bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

  Online Shop Crystalnails prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika i o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Online Shop Crystalnails će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Online Shopa Crystalnails od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Online Shop Crystalnails će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

  Online Shop Crystalnails ne bilježi broj kreditne kartice korisnika/kupaca niti pohranjuje transakcijske podatke. Za naplatu kreditnih kartica Online Shop Crystalnails koristi usluge treće strane, odnosno tvrtke WSPay i ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti povjerljive podatke.

  0
   Košarica
   Vaša košarica je praznaNazad na trgovinu